معنی و ترجمه کلمه زیپ لباس را باز کردن به انگلیسی زیپ لباس را باز کردن یعنی چه

زیپ لباس را باز کردن

unzip

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها