معنی و ترجمه کلمه سئوال بطریق استنطاق به انگلیسی سئوال بطریق استنطاق یعنی چه

سئوال بطریق استنطاق

cross question

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها