معنی و ترجمه کلمه سابقه داشتن به انگلیسی سابقه داشتن یعنی چه

سابقه داشتن

precedent


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها