معنی و ترجمه کلمه سابقه مرض و درمان به انگلیسی سابقه مرض و درمان یعنی چه

سابقه مرض و درمان

case history

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها