معنی و ترجمه کلمه سابقه به انگلیسی سابقه یعنی چه

سابقه

acquaintance
antecedent
background
history
intellect
precedence
precedency
precedent
prehistory
record
scape
shaft

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها