معنی و ترجمه کلمه ساحل شنى به انگلیسی ساحل شنى یعنی چه

ساحل شنى

sandbank

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها