معنی و ترجمه کلمه ساخارین دار به انگلیسی ساخارین دار یعنی چه

ساخارین دار

saccharic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها