معنی و ترجمه کلمه ساخارین به انگلیسی ساخارین یعنی چه

ساخارین

saccharin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها