معنی و ترجمه کلمه ساختمانى به انگلیسی ساختمانى یعنی چه

ساختمانى

constitutive
constructional
constructive
organic
physiologic
physiological
structural

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها