معنی و ترجمه کلمه ساختمان اثر ادبى به انگلیسی ساختمان اثر ادبى یعنی چه

ساختمان اثر ادبى

architectonics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها