معنی و ترجمه کلمه ساختمان جسمى به انگلیسی ساختمان جسمى یعنی چه

ساختمان جسمى

somatotype
somatotypic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها