معنی و ترجمه کلمه ساختمان خوابگاه به انگلیسی ساختمان خوابگاه یعنی چه

ساختمان خوابگاه

bunkhouse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها