معنی و ترجمه کلمه ساختمان دم و کفل به انگلیسی ساختمان دم و کفل یعنی چه

ساختمان دم و کفل

pygidium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها