معنی و ترجمه کلمه ساختمان دنده هاى هر چیز به انگلیسی ساختمان دنده هاى هر چیز یعنی چه

ساختمان دنده هاى هر چیز

ribbing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها