معنی و ترجمه کلمه ساختمان سنگى به انگلیسی ساختمان سنگى یعنی چه

ساختمان سنگى

stonework

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها