معنی و ترجمه کلمه ساختمان لیفى و رشته اى به انگلیسی ساختمان لیفى و رشته اى یعنی چه

ساختمان لیفى و رشته اى

filum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها