معنی و ترجمه کلمه ساختمان مدور به انگلیسی ساختمان مدور یعنی چه

ساختمان مدور

rotonda
rotunda

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها