معنی و ترجمه کلمه ساختمان و وضع طبیعى به انگلیسی ساختمان و وضع طبیعى یعنی چه

ساختمان و وضع طبیعى

constitution

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها