معنی و ترجمه کلمه ساختمان گنبددار به انگلیسی ساختمان گنبددار یعنی چه

ساختمان گنبددار

rotonda
rotunda

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها