معنی و ترجمه کلمه ساختمان به انگلیسی ساختمان یعنی چه

ساختمان

anatomy
building
construction
erection
formation
frame
make
making
mechanism
skeleton
stance
structure

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها