معنی و ترجمه کلمه ساختن یارده بندى کردن برحسب اندازه به انگلیسی ساختن یارده بندى کردن برحسب اندازه یعنی چه

ساختن یارده بندى کردن برحسب اندازه

size

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها