معنی و ترجمه کلمه ساختن به انگلیسی ساختن یعنی چه

ساختن

build
compose
confect
construct
does
establish
fabricate
fashion
form
indite
invent
make
manufacture
mint
model
prepare
put up
upbuild
weave

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها