معنی و ترجمه کلمه ساخته شده از ترکه به انگلیسی ساخته شده از ترکه یعنی چه

ساخته شده از ترکه

wickerwork

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها