معنی و ترجمه کلمه ساخته شده از تنگستن به انگلیسی ساخته شده از تنگستن یعنی چه

ساخته شده از تنگستن

wolframic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها