معنی و ترجمه کلمه ساخته شده از تکه هاى باریک به انگلیسی ساخته شده از تکه هاى باریک یعنی چه

ساخته شده از تکه هاى باریک

slatted

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها