معنی و ترجمه کلمه ساخته شده از حلقه هاى تودرتو به انگلیسی ساخته شده از حلقه هاى تودرتو یعنی چه

ساخته شده از حلقه هاى تودرتو

gimmal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها