معنی و ترجمه کلمه ساخته شده از سلول به انگلیسی ساخته شده از سلول یعنی چه

ساخته شده از سلول

cellulosic


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها