معنی و ترجمه کلمه ساخته شده از سلول به انگلیسی ساخته شده از سلول یعنی چه

ساخته شده از سلول

cellulosic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها