معنی و ترجمه کلمه ساخته شده از مرمر به انگلیسی ساخته شده از مرمر یعنی چه

ساخته شده از مرمر

marmoreal
marmorean

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها