معنی و ترجمه کلمه ساخته شده از پشم نرم به انگلیسی ساخته شده از پشم نرم یعنی چه

ساخته شده از پشم نرم

paisley

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها