معنی و ترجمه کلمه ساخته شده از چرم به انگلیسی ساخته شده از چرم یعنی چه

ساخته شده از چرم

leathern

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها