معنی و ترجمه کلمه ساخته شده از گل به انگلیسی ساخته شده از گل یعنی چه

ساخته شده از گل

fictile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها