معنی و ترجمه کلمه ساخته شده به وسیله ماشین به انگلیسی ساخته شده به وسیله ماشین یعنی چه

ساخته شده به وسیله ماشین

machine made

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها