معنی و ترجمه کلمه ساختگى و بى مغز به انگلیسی ساختگى و بى مغز یعنی چه

ساختگى و بى مغز

namby

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها