معنی و ترجمه کلمه ساخت ایستا به انگلیسی ساخت ایستا یعنی چه

ساخت ایستا

static structure

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها