معنی و ترجمه کلمه ساخت و پاخت کردن به انگلیسی ساخت و پاخت کردن یعنی چه

ساخت و پاخت کردن

collude

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها