معنی و ترجمه کلمه ساخت یافته به انگلیسی ساخت یافته یعنی چه

ساخت یافته

structured

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها