معنی و ترجمه کلمه ساخلوى به انگلیسی ساخلوى یعنی چه

ساخلوى

presidial
presidiary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها