معنی و ترجمه کلمه ساده شده به انگلیسی ساده شده یعنی چه

ساده شده

simplified

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها