معنی و ترجمه کلمه ساده نشدنى به انگلیسی ساده نشدنى یعنی چه

ساده نشدنى

irreducible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها