معنی و ترجمه کلمه ساده و بدون چاشنى به انگلیسی ساده و بدون چاشنى یعنی چه

ساده و بدون چاشنى

au naturel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها