معنی و ترجمه کلمه ساده و بى آلایش به انگلیسی ساده و بى آلایش یعنی چه

ساده و بى آلایش

childlike

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها