معنی و ترجمه کلمه ساده و بى تکلف به انگلیسی ساده و بى تکلف یعنی چه

ساده و بى تکلف

naif
naive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها