معنی و ترجمه کلمه ساده کننده به انگلیسی ساده کننده یعنی چه

ساده کننده

simplifier

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها