معنی و ترجمه کلمه ساروج شنى به انگلیسی ساروج شنى یعنی چه

ساروج شنى

concrete


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها