معنی و ترجمه کلمه ساروج شنى به انگلیسی ساروج شنى یعنی چه

ساروج شنى

concrete

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها