معنی و ترجمه کلمه ساروج کردن به انگلیسی ساروج کردن یعنی چه

ساروج کردن

concrete
mortar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها