معنی و ترجمه کلمه سارى یا لباس زنان هندو که مشتمل است بر پارچه اى که به دور بدن مى پیچند به انگلیسی سارى یا لباس زنان هندو که مشتمل است بر پارچه اى که به دور بدن مى پیچند یعنی چه

سارى یا لباس زنان هندو که مشتمل است بر پارچه اى که به دور بدن مى پیچند

saree
sari

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها