معنی و ترجمه کلمه سار سیاه و بزرگ آسیایى به انگلیسی سار سیاه و بزرگ آسیایى یعنی چه

سار سیاه و بزرگ آسیایى

hill myna


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها