معنی و ترجمه کلمه سازشکار به انگلیسی سازشکار یعنی چه

سازشکار

compromiser

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها