معنی و ترجمه کلمه سازش به انگلیسی سازش یعنی چه

سازش

acclimatization
adaptation
adaption
agreement
collusion
complot
conformation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها