معنی و ترجمه کلمه سازمان ملل متحد به انگلیسی سازمان ملل متحد یعنی چه

سازمان ملل متحد

UNO

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها